Jakub Banasiak – historyk i krytyk sztuki, zajmuje się historią sztuki polskiej nowoczesnej i współczesnej, w szczególności sztuką powstałą po 1989 roku. Redaktor naczelny, razem z Adamem Mazurem, magazynu „SZUM”, redaktor naczelny Wydawnictwa 40 000 Malarzy. Autor licznych esejów, publikacji i książek.

 

Ryszard Grzyb – malarz, poeta, projektant graficzny, współtwórca „Gruppy”. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a następnie na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Rajmunda Ziemskiego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Dorota Monkiewicz – krytyczka sztuki, kuratorka, współautorka koncepcji programowej Muzeum Współczesnego Wrocław, autorka ponad 100 publikacji poświęconych artystom i zagadnieniom sztuki współczesnej oraz aktywna uczestniczka dyskusji i konferencji naukowych. Jest dyrektorem Muzeum Współczesnego we Wrocławiu.

Jadwiga Sawicka – artystka znana z charakterystycznego malarstwa „pisanego”. Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jerzego Nowosielskiego. Zajmuje się malarstwem i fotografią, wykonuje obiekty, instalacje i prace w przestrzeni publicznej. Mieszka i pracuje w Przemyślu.

Agata Smalcerz – historyk i krytyk sztuki, kuratorka wystaw, autorka tekstów o sztuce. Z Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej związana od 1992 roku jako kurator programowy; od 2003 roku jest dyrektorem galerii.