WAŻNE: ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ON-LINE NALEŻY ZAREJESTROWAĆ KONTO UŻYTKOWNIKA

WAŻNE: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST FORMALNĄ PODSTAWĄ ZAREJESTROWANIA SIĘ W KONKURSIE BJ 2015 - PO JEGO WYPEŁNIENIU NALEŻY RÓWNIEŻ WYSŁAĆ ZDJĘCIA PRAC DO GALERII, KTÓRA BĘDZIE DOSTĘPNA ON-LINE DLA ZWIEDZAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENU KONKURSU

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA I PRZESYŁANIA KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W POSTACI PLIKU DOC

W związku z koniecznością edytowania tekstu o autorze (w celach regulaminowych i redakcyjnych) prosimy o wypełnianie kart zgłoszeń zgodnie z poniższym wzorem i zaleceniami:

 1. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA pobieramy ze strony konkursu, po wypełnieniu zapisujemy na swoim komputerze dodając w tytule nazwisko i dołączamy do formularza online podobnie jak zdjęcia prac.

 2. Tekst powinien być zapisany tylko w Wordzie, plik zapisany w formacie  DOC (nie może być pdf), prosimy nie pisać literami drukowanymi.

 3. Pisząc charakterystykę twórczości w kilku zdaniach, prosimy nie przeklejać gotowych tekstów w postaci grafiki z fragmentami recenzji z katalogów, prasy, itp.)

 4. Opis pracy (na karcie zgłoszenia) należy zrobić w jednym ciągu (tytuł, rok, itd.) oddzielając poszczególne wartości przecinkami. 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA DOŁĄCZANIA I NAZW PLIKÓW GRAFICZNYCH Z REPRODUKCJAMI ZGŁASZANYCH PRAC NA STRONIE KONKURSU

 1. Zgłaszane obrazy należy udostępnić w postaci fotografii zapisanych cyfrowo w formie plików JPG o podanych właściwościach: szer. do 1024 pikseli, rozdzielczość 72 dpi, przestrzeń barw w RGB, wielkość pliku do 0,95 MB. Zdjęcia zgłaszanych prac powinny być wycięte z tła i wyprostowane.

 2. W nazwie  pliku powinny znaleźć się informacje dot.  autora i pracy w następującej kolejności: Nazwisko_ Pierwsza litera imienia_Tytuł (jeżeli długi to początek)_ rok_format (najpierw wysokość pracy, a później szerokość)_technika (w skrócie)

  Przykład: Nowak_J_Impresja_jesienna_2011_80x100_ol_pl

  Prosimy o nieużywanie w nazwie pliku polskich liter, spacji ani znaków innych niż podkreślenie „_”.

  Nazwa powinna składać się maksymalnie ze 100 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, prosimy o umieszczenie w nazwie pliku wersji skróconej.

 3. Do zgłoszenia opcjonalnie można dołączyć dodatkowe zdjęcia w formie plików jpg pokazujących części składowe prac wieloelementowych lub detale. Maksymalna ilość wszystkich zdjęć składających się na zgłoszenie wynosi 10 sztuk. W nazwie pliku oprócz informacji podanych we ww. wzorze prosimy o dodanie: fr (fragment) lub detal lub cz1, cz2, itp.

  Przykład: Nowak_J_Impresja_jesienna_2011_80x100_ol_pl_cz1

Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: Nazwisko i Imię, Tytuł, rok powstania, technika i podłoże, wymiary w cm, powinna się znaleźć w pliku tekstowym (doc) KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA.

Uwaga! Do zgłoszenia online, oprócz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA i reprodukcji zgłaszanych prac, dołączamy dowód wpłaty w postaci pliku JPG lub PDF.